PRO996: E-CIRCULATION

Azman Syam Bin Lahmudin Kolej Poly-Tech MARA Alor Setar

I3DC24 | Professional (Online)

CR: 0.0000 | 0 Likes | 30 Views | 42 times | LS: 42.0
Like it? | Support them now!

E-circulation adalah sistem tempahan pinjaman buku dalam talian adalah platform inovatif yang bertujuan untuk mengoptimumkan proses peminjaman buku di perpustakaan dengan cekap dan berkesan. Dengan peningkatan kebergantungan kepada teknologi dalam kehidupan seharian, penggunaan platform dalam talian ini bertujuan memudahkan pengguna mengakses koleksi buku perpustakaan tanpa mengalami tnpa perlu hadir ke perputakaan. Selain itu, sistem ini juga membolehkan pengguna menguruskan tempahan buku mereka dengan lebih cekap. Kelebihan utama sistem ini termasuk meningkatkan kebolehcapaian buku kepada warga KPTMAS, dan menambah baik pengurusan inventori buku oleh pengurusan perpustakaan.Dengan menggabungkan akses dalam talian yang mudah dengan impak positif kepada pengalaman pengguna, sistem pinjaman buku dalam talian merupakan langkah penting dalam mewujudkan perpustakaan yang lebih responsif, cekap dan mesra pengguna dalam era digital ini.