PRO991: E SWAPCLASS

NUR HAFIZATI BIN MOHTAR Kolej Poly-Tech MARA Alor Setar

I3DC24 | Professional (Online)

CR: 0.0000 | 0 Likes | 19 Views | 43 times | LS: 43.0
Like it? | Support them now!

E-SwapClass merupakan sebuah platform inovatif yang signifikan dalam pengurusan kelas di Kolej Poly-Tech MARA Alor Setar (KPTMAS). Platform ini dibangunkan bertujuan untuk membantu pensyarah KPTMAS dalam proses penawaran dan pencarian kelas kosong dengan lebih sistematik. Di KPTMAS, penggunaan kelas seperti bilik kuliah dan makmal komputer sering mencapai kapasiti maksimum. Oleh yang demikian, jika pensyarah perlu menukar atau menggantikan waktu kuliah, proses mencari kelas kosong menjadi sukar. Dengan menggunakan teknologi digital, e-SwapClass memudahkan pensyarah KPTMAS untuk melakukan proses penawaran dan pencarian kelas kosong. Dengan adanya platform ini, proses pengurusan kelas menjadi lebih teratur dan efisien. Di samping itu, e-SwapClass dapat memberi manfaat kepada kedua-dua pihak iaitu pensyarah dan pelajar di KPTMAS.