PRO403: AiO-PTApps

HAMZAH BIN ZAKARIA PPD Perak Tengah

I3DC24 | Professional (Online)

CR: 0.0000 | 0 Likes | 9 Views | 77 times | LS: 77.0
Like it? | Support them now!

Kajian ini dijalankan untuk melihat keberkesanan inovasi All in One Perak Tengah Application (AiO-PTApps) untuk mengatasi masalah mendapatkan nombor telefon berkaitan dengan agensi swasta, jabatan, perkhidmatan awam dengan cepat dan berkesan. Dengan menggunakan pendekatan “All In One” semua nombor telefon yang berkaitan dengan agensi dalam daerah Perak Tengah akan disimpan dalam satu aplikasi yang di gelar AiO-PTApps. Inovasi ini dicipta agar pengguna di daerah Perak Tengah dapat menghubungi agensi yang diperlukan dengan mudah tanpa membuat carian di dalam laman web.Pengguna perlu masuk ke aplikasi AiO-PTApps, pilih agensi yang dikehendaki dan tekan ikon “CALL”.