PRO1053: JAVA CARD

NOR SUNARTI BINTI MOHD GHOWTH Kolej Vokasioanl Ipoh

I3DC24 | Professional (Online)

CR: 0.0714 | 1 Likes | 14 Views | 33 times | LS: 34.1
Like it? | Support them now!

JAVA CARD adalah permainan berbentuk kad. Permainan ini dicipta sebagai alternatif bagi mempelajari konsep asas pengaturcaraan Java. Permainan ini menggabungkan konsep Array dan penggunaan penggubah akses yang terdapat dalam pengaturcaraan Java. Projek ini disasarkan kepada semua pelajar yang sedang mengikuti kursus Java. Kad ini dapat menyelesaikan permasalahan di dalam pembelajaran Java yang menganggap pembelajaran Java adalah sukar. Objektif utama kaedah pembelajaran ini adalah membantu pelajar di dalam memahami dan mengingati fakta dan fungsi arahan pengaturcaraan Java serta memupuk minat pelajar terhadap pengaturcaraan JAVA, Ini sekaligus dapat mengubah persepsi yang menganggap Java sebagai kursus yang sukar.