I3DC24 | Young Innovator (Online)

Total Records: 10
# PID Title
1 YI7 IRIS
2 YI8 BLOCK-CLE : A WAY TO MITIGATE PLASTIC POLLUTION IN THE OCEAN
3 YI9 ANTIBACTERIAL SOAP OF CHROMOLAENA ODORATA
4 YI13 ECO BRICKS
5 YI14 NATURAL HERBAL HAIR DYE
6 YI16 HijabHive Glider (H2G)
7 YI17 Vir2-ED
8 YI18 HEADS
9 YI19 SniffAway Hanger (SaH)
10 YI24 RenewMask
11 YI28 myPLANET: THE ULTIMATE RECYCLING APPLICATION
12 YI30 TERRA : SCAN, LEARN, AND CONSERVE PLANT LIFE
13 YI31 EcoMarble - Oceanic pH Enhancer
14 YI39 SALTENE CELL (SALT ALTERNATIVE ENERGY CELL)
15 YI41 DOMESTIC SMART SOCKET
16 YI44 TRI HOUSE
17 YI54 TRIDAXORAMA PESTICIDES
18 YI55 WSAP DIGITAL LEARNING
19 YI62 EZ COOKER
20 YI64 OATMEAL COOKIES
21 YI118 BONTUGAN SEJARAH
22 YI67 JERUK KULIT TEMBIKAI
23 YI68 VEGAN BELACAN
24 YI69 SATAR IKAN HARUAN BERDAUN BASIL
25 YI70 TOFU DONUT
26 YI85 SustainaCrop
27 YI86 AUTO ROTATE TOILET HOSE
28 YI300 MAHERIAN LAVENDER REFRESHER
29 YI88 Turbo Tech Cleaner
30 YI303 GENIUS GF CARDS
31 YI113 SACHA ONE TEA
32 YI101 CRIFA GAME CARD
33 YI105 OUTDOOR WIRELESS CRANE 3.0
34 YI106 SAFETY ADVANCE SYSTEM (SAS)
35 YI109 AUTOMATIC PLANT IRRIGATION SYSTEM
36 YI117 Magnetic OleoHydroGuard Sponge
37 YI119 KAD ABAAL (TEKNIK MENJAWAB KBAT SEJARAH)
38 YI299 EZ TIMES
39 YI127 EKOENZIM CP
40 YI129 Betelizer
41 YI143 ZHAMIS
42 YI144 KeSAna
43 YI145 ARUKAS BOT
44 YI165 NO NAP OPTIC
45 YI150 Natural Perfume Balm
46 YI151 Using Sea Water to Generate Electricity for Floating House
47 YI156 QUIET WARNING SIGNBOARD
48 YI301 AUTOMATED FINGERPRINT DOOR WITH TELEGRAM BOT
49 YI166 SMART BULBEE
50 YI167 SMOKE GAS DETECTOR
51 YI180 SMART BOX
52 YI182 HUNGROVER
53 YI183 BLINDSTICK
54 YI184 OCEAN EYES
55 YI185 SMART AQUAPONIC
56 YI297 UJU-UJU LOLIPOP
57 YI298 RICE SOAP BAR
58 YI193 RESTORAN MALACIAN
59 YI194 LIFE BELOW WATER
60 YI195 H20 Leap
61 YI196 DAI STEP COUNTER
62 YI197 ECOPANEL
63 YI198 Mission Possible: Making Better Enviroment
64 YI199 Carbon Neutral Adventure's
65 YI200 MENSTURAL CYCLE TRACKER
66 YI201 EMagnetico Board Quiz Kit
67 YI202 AFFOGATO
68 YI203 SMART CALCULATOR
69 YI204 EMERGENCY ALERT
70 YI205 iSejadah
71 YI206 ROOM/CLASS BOOKING APPS
72 YI207 SMART COOP SISMAS
73 YI208 AUTO AMPAIAN
74 YI210 BIOGREEN SEEDLING POT
75 YI211 VOLCAN-X
76 YI213 PYROSHIELD
77 YI214 Raining Autoshed
78 YI215 Chemical Quest
79 YI218 SOAP4LYFE: SOAP USED COOKING OIL WITH SANDAL WOOD AND BLACK SEED FOR HEALTHY SKIN
80 YI219 BIO NATURAL BROMELAIN SOAP WITH BLACK SEED
81 YI220 ECOSOAP USED COOKING OIL WITH COFFEE AND BLACK SEED
82 YI226 ANTI SLEEP ALERT SYSTEM(ASAS)
83 YI233 BALEIRO SMART TABLE CLEANER
84 YI239 myTCPOT
85 YI259 FLOAT PARK
86 YI267 PARK GUARD
87 YI273 BARD G
88 YI275 LAVA LAMP
89 YI276 PLANE TREE WOUND HEALING
90 YI277 BLATTARIA PESTICIDE
91 YI278 MAHERIAN ICE CREAM
92 YI279 TEENATURE BIO-PLASTIC
93 YI280 SMART DISHWASHER
94 YI287 BASILLICUM SWEETS
95 YI288 AVOID GLASSES FROM FOGGING
96 YI289 ASNAFFINDER
97 YI290 BOUGAINVILLEA TEA
98 YI291 NAMNAM HEALTHY CUPCAKE
99 YI292 GRYMMY GUMMY
100 YI293 BEST TINY VACUUM
101 YI294 HEALTHY KONJAC
102 YI295 PARKIA SPECIOSA HASSK: MOSQUITO EXTERMINATOR AND BITE MEDICINE.
103 YI296 MEDICINE DISPENSER
104 YI304 RAIN DETECTOR
105 YI305 LAVA LAMP
106 YI306 HYDRAULIC POWERED ROBOTIC ARM
107 YI307 Wind Chime with Rainbow CDs
108 YI308 Claw Machine
109 YI309 Natural Solid Perfume Stick
110 YI310 NATURAL MOSQUITO REPELLENT CANDLE
111 YI311 AUTOMATIC HAND SANITIZER MACHINE
112 YI319 SUPER EATA CRAYON
113 YI320 ELECTRISEATY
114 YI321 BATH BOMBS
115 YI322 AQUA FLOW INNOVATOR
116 YI323 ALOE VERA HAIR GEL
117 YI324 Air Cooler
118 YI325 Wind Turbine
119 YI327 Toilet bomb
120 YI328 Stain-free fluted cup
121 YI329 SOILLESS CULTIVATION
122 YI330 ECO HOT GLUE STICK
123 YI333 APLIKASI M3 MIND MAP MATH
124 YI341 PlantTech
125 YI342 Deez nuts
126 YI347 PIEZO-SOLAR HYBRID
127 YI359 MyMediMind
128 YI361 Dewey is easy!
129 YI366 ENHANCING USER COMFORT AND SUSTAINABILITY THROUGH ADVANCED FEATURES IN MULTIFUNCTIONAL LUNCH BOX DESIGN
130 YI372 BIOMASS FRUIT CHARCOAL
131 YI373 TIME TREK: Interactive History Learning Platform
132 YI375 The Polygon Pirates and the Treasure of Triangles
133 YI376 E-KOMIK : MENEROKA KEAJAIBAN SAINS
134 YI377 Informarify
135 YI378 Coplate
136 YI384 Immortals
137 YI385 Mavericks
138 YI386 The 4th Squad
139 YI388 The Golden Sparrows
140 YI390 ZEUS
141 YI391 Spiderman squad
142 YI392 Portable Anaerobic Digestor
143 YI393 RoboAlpha
144 YI394 Quantum Knights
145 YI395 Night owl Robotics
146 YI398 The Circular Enlarging Table
147 YI415 D STRAW
148 YI422 SMART VITAL SENSE
149 YI442 AUTOMATED MEDICINE DISPENSING MACHINE
150 YI440 SMART FLASH FLOOD RAINFALL INTENSITY MITIGATION SYSTEM USING IOT (FLORIMS)
151 YI450 ZirCon : The Ocean Acidification Fighter
152 YI461 Guardian Wrist
153 YI465 SPONGE BLOCKER
154 YI466 ACAFUN
155 YI471 Soap Tablet
156 YI473 EcoLogicBin
157 YI485 Smart Height Tracker
158 YI488 Human Safety Keychain
159 YI493 VS MEDICINE
160 YI560 HOLOGRAM PROJECTOR
161 YI576 Multi Might Table
162 YI559 PASTABLETS
163 YI552 SMART FIRE KIT
164 YI556 myGTPot
165 YI566 VScape Immersive Headset and Base Station
166 YI570 SOEN SYSTEM
167 YI577 PENTA-BOX PROJECT KIT
168 YI578 MATH WARRIOR 2,0
169 YI582 SCEM BOARD
170 YI583 Uncomplicated Number Operation (UNO) Cards Game
171 YI584 EcoLeaf Bowl: A Sustainable Alternative
172 YI586 Kililu Manuk
173 YI650 ELECTRO TILES
174 YI596 BRACNECMASK
175 YI611 XTRA:DPOCKET
176 YI612 EDUPROGRESS NOTION
177 YI616 SAFE.T4ROPE
178 YI624 JENGIE BRAIN
179 YI625 WHAT'S IN THE BOX?
180 YI626 LUCKY GAME
181 YI629 AIRGUARD-2 (Smart Air Purifier with Integrated Air Quality Monitoring System)
182 YI646 GUAJAVA C-APSULE
183 YI633 MULTINATURAL LIP BALMS (MNLB)
184 YI634 KLUSTER SEINDAH
185 YI636 IOT GREEN HOUSE
186 YI651 EQUATE YOUR WORDS
187 YI652 GREEN PATAK'S
188 YI655 DECOMPOSITION OF POLYWASTE USING ZOPHOBAS MORIO
189 YI656 Anti-Procrastination Web Browser - Bloom
190 YI888 THE RHODONITE: Handmade Soap
191 YI665 i-Healthy
192 YI671 B BALM
193 YI678 VapeTector
194 YI682 EZY FAN CLEANER
195 YI684 FevAway
196 YI719 RECYCLE MANIA – WIRAIANS 3TIER PORTABLE WATER WASTE FILTRATION MODEL WITH GLYMAX BLEACH
197 YI721 VR BUILDER : MERSING ISLAND EXPLORERS
198 YI734 DROP SAFE DEVICE
199 YI739 COFFEE COAL
200 YI741 SHOPSENSE: GROCERY SHOPPING ASSISTANT FOR THE VISUALLY IMPAIRED
201 YI747 Act the Word
202 YI748 Present Tense To Past Tense Quiz
203 YI751 BIOBANAPLAS
204 YI756 I-WASTE APPLICATION PROTOTYPE
205 YI763 ANTITO GEL
206 YI882 SOLVER
207 YI793 SpiralSense
208 YI800 The Pilotminator
209 YI802 MekarGro Amino Foliar
210 YI810 Seashell Ink
211 YI813 Modern business Inovation
212 YI818 TWO REALMS BIN
213 YI825 RETRACTABLE CLOTHESLINE
214 YI827 Luggage Safeguard
215 YI828 Cishake+
216 YI831 EZSHARP
217 YI833 Alternative Paper
218 YI834 Flexible Folks Chair (Flexi-C)
219 YI835 Bubble Stick
220 YI838 SAPPHIRE'S STUDIO
221 YI840 DOH TERPAKAI
222 YI841 FreshStep OdorAway
223 YI850 BLANC BOARD
224 YI884 SimplyStudy : An App that Revolutionize Traditional Studying
225 YI883 EUPHORBIA HIRTA: The Innovation of Herbal Plants for Mosquitoes Repellant
226 YI862 AUTOMATIC DRYER CLOTHES
227 YI863 ROKET AIR PAYUNG TERJUN BERINOVASI
228 YI866 AUTOMATIC SYSTEM FOR WATERING PLANTS
229 YI867 SMART CALCULATOR
230 YI869 SMART-B
231 YI871 Face Detection Safe Box
232 YI872 MICRO:BIT SECURITY
233 YI876 HOLOGRAM 3D
234 YI889 SAIDINA HIJRAH
235 YI891 HALAL DART
236 YI898 Invention of Educational Toys Using Physics Principles
237 YI913 MERDECAT: MEMUPUK PATRIOTISME DENGAN PERMAINAN VIDEO
238 YI914 DIY Smart App
239 YI915 CONCIOUS CHOICE OF DIETARY FIBRES: TOWARDS DIABETICS-FREE LIFE
240 YI921 UMAME (Edible Disposable Plate)
241 YI922 Crochet counter
242 YI924 RIVER GARBAGE CLEANER
243 YI925 URBAN RESPONSE TRAFFIC SYSTEM
244 YI929 BodyWise Tracker
245 YI933 TIBBLES EXQUISITE CUISINE (T.E.C)
246 YI937 Safer
247 YI945 SSD - an IoT approach
248 YI949 DRESWIPE ( Dragon fruit dessert innovation with added grapes on top)
249 YI950 Revived Alka Water Storage ( RAWS)
250 YI952 HYNOMCA (Healthy Nuggets Of Mustard Greens And Catfish)
251 YI953 BONKIS ( INNOVATION OF COOKIES MADE FROMMILKFISHBONES)
252 YI954 GAPKIN CAKE (TRADITIONAL CAKE INNOVATION MADE FROM YELLOW PUMPKIN)
253 YI955 “ONTEL (ONIGIRI TELA) AS A LOCAL FOOD INNOVATION AND AS A BENEFIT FOR CONTROLLING BLOOD SUGAR”
254 YI956 PEPPELL MASK: NATURAL ACNE MASK
255 YI959 GRABBY BAG
256 YI960 Scrub_Bot (Remote-Controlled Floor Scrubber)
257 YI961 FROST GARDEN
258 YI983 ROAD BUMP ALERT
259 YI994 FUN SCIENCE (AR ANIMAL)
260 YI995 SMART PEN
261 YI1051 COFFEE; THE NEXT BEST ORGANIC FERTILISER
262 YI1001 NPK NENDA'S FORMULA
263 YI1002 NYPA PALM CHARCOAL
264 YI1003 LITTLE COSHELL
265 YI1006 BLACK MAGIC
266 YI1016 Unlocking Minds: Revolutionizing Alzheimer's Care with Alzango
267 YI1018 Sustain Style Bin & Guru - Revolutionizing Fashion: Transforming Textile Waste into Sustainable Solutions
268 YI1024 FOODDECK (A SMART FOOD THERMOS)
269 YI1027 LANSER FLASH CENTER
270 YI1028 HAVANEGG (SMART EGG INCUBATOR)
271 YI1050 VERTICLE HYDROPONIC SYSTEM
272 YI1052 RELATIONSHIPS BETWEEN MATHEMATICS AND MUSICS USING KALIMBA IN TADABBUR
273 YI1054 ASTRONOMY AUGMENTARIUM; NAVIGATING THE COSMOS WITH AUGMENTED REALITY
274 YI1066 WATER LEVEL ALARM
275 YI1069 INTELLIGENT KITCHEN WASTE ELECTRICITY CONVERTER
276 YI1075 ROYZZ RUNNER
277 YI1084 ESTRELLA
278 YI1112 AGAPE
279 YI1115 Fabrication of Filter by Using Natural Fiber and Its Potential Application as an Additional Filter on Cooker Hood
280 YI1137 The Integration of Natural Fiber in Radiant Barrier Foil for Roof Thermal Insulation
281 YI1145 Food Security
282 YI1150 Group Without a Cool Acronym (GWCA)
283 YI1155 Biomedow
284 YI1156 AquaCharge
285 YI1163 CAT WELFARE HOME
286 YI1164 PRODUCTION OF GLUE FROM POLYSTYRENE WASTE USING ORANGE PEEL DERIVED ORGANIC D-LEMONENE
287 YI1165 PRODUCTION OF BIOETHANOL FROM DOMESTIC FOOD WASTE
288 YI1171 e fashion
289 YI1177 AUTOMATIC EM SYSTEM CARE
290 YI1176 SHOES PROMAX
291 YI1178 Human Body simulation
292 YI1179 EGNA FERTILISER
293 YI1180 KRIM ANTI SEPTIK D'TERBANG
294 YI1181 Sub-Opt
295 YI1183 MATRIK BOARD
296 YI1185 LS TOTE BAG
297 YI1187 SEMOP
298 YI1188 MIRACLE D'SOIL
299 YI1189 PIEC-PENAPIS AIR Extra Clean
300 YI1192 THERAFAN
301 YI1194 Stellar Glasses
302 YI1200 Ecostep
303 YI1204 THE HATS
304 YI1207 SCAN
305 YI1215 Solar-Powered Portable Desalination Backpack for Emergency Relief